Regulamentul de participare

la evenimentele și spectacolele

organizate de IP CCA Ginta Latină

1. Acest regulament a fost conceput pentru a stabili termenii și condițiile de desfăşurare pentru toate evenimentele (spectacole, concerte, ateliere, conferinţe, proiecții de film, dar nu numai), organizate de IP CCA Ginta Latină.


2. Accesul publicului la evenimente se face exclusiv în baza biletelor puse în vânzare la sediul teatrului sau online pe site-urile specializate ale partenerilor, în limita locurilor disponibile. Se pot face rezervări de bilete la telefonul 022 232154 (casa de bilete), care vor fi valabile 72 de ore. Totodată, locul în sală de spectacol este garantat doar prin cumpărarea biletului.


3. Accesul la eveniment este garantat în baza unui bilet de intrare valabil (titlu eveniment, dată, oră) pentru o singură persoană.


4. Se acceptă plata în numerar sau cu cardul de credit, online pe site-urile specializate ale partenerilor. Pentru grupurile organizate se pot face plăți și prin transfer bancar, în baza unui contract.


5, Pentru confortul tuturor spectatorilor şi al artiştilor, accesul copiilor cu vârsta mai mică de 7 ani nu este recomandat, decât în cazul spectacolelor pentru copii, la care limita minimă de vârstă pentru participare este de 4 ani. În toate circumstanțele, copiii trebuie să fie supravegheați de un adult. Unele producţii pot conține mesaje nerecomandate unui anumit segment de vârstă, iar, dacă este cazul, acest avertisment va fi menționat pe afişul producției respective. În acest caz, instituţia îşi rezervă dreptul de a refuza accesul în sala de spectacol pentru categoriile de vârstă ce pot face obiectul acestei prevederi.


6. Accesul după ora de începere a evenimentului, așa cum apare aceasta tipărită pe bilet, nu este permisă.


7. Neprezentarea la ora de începere a evenimentului, aşa cum este menţionată pe biletul de intrare, duce la anularea biletului fără dreptul de rambursare sau utilizare la o altă reprezentație, organizatorul având posibilitatea de a dispune de aceste locuri.


8. Pentru confortul spectatorilor, se recomandă folosirea garderobei.


9. Spectatorii se obligă să respecte regulile de bună purtare, să mențină ordinea publică şi standardele de conduită acceptate, reglementările de securitate şi de siguranţă antiincendiu. Prin prezenţa la spectacole şi evenimente spectatorul acceptă să fie filmat şi / sau fotografiat în timpul acestora de către persoane autorizate de instituție şi permite utilizarea înregistrărilor foto / video / audio în scopuri promoţionale.


10. ÎN INCINTA TEATRULUI SE INTERZICE:


- folosirea telefoanelor mobile, pe toată durata de desfăşurare a spectacolului/ evenimentului, pentru asigurarea confortului celorlalți spectatori şi desfăşurarea în condiţii optime a respectivului spectacol / eveniment;


- fumatul în interiorul teatrului (inclusiv țigarete medicinale sau electronice);


- accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate;


- accesul animalelor de companie;


- accesul în sălile de spectacol cu orice tip de alimente, băuturi carbogazoase sau alcoolice;


- accesul în incinta teatrului cu lanterne laser, obiecte contondente sau ascuţite, substanţe toxice, substanţe psihotrope sau arme;


- aruncarea oricărui obiect în scenă sau în sală, săvârşirea acţiunilor care încalcă ordinea şi periclitează desfăşurarea evenimentelor;


- comportamentul agresiv, limbajul vulgar şi abuziv, amenințările, tonul ridicat faţă de ceilalţi spectatori sau reprezentanți ai teatrului;


- efectuarea actelor de comerţ de orice tip sau distribuirea de materiale cu conţinut informațional şi / sau publicitar, fară acordul scris al conducerii.


Reprezentanții IP CCA Ginta Latină îşi rezervă dreptul de a interveni, în oricare din aceste situaţii, în scopul respectării celor de mai sus.


11. În cazul unor evenimente neprevăzute care împiedică desfăşurarea unui eveniment programat (accidente, îmbolnăviri, ctc.), precum şi în caz de forță majoră, instituţia îşi rezervă dreptul de a face modificări în programul de evenimente, iar biletele vândute pot fi rambursate sau reînnoite pentru un alt eveniment. Sumele rezultate din costurile suplimentare (transport, hotel, curier, taxe bancare etc.) nu vor fi acoperite de către organizator.


12. Pentru biletele achiziţionate la sediul teatrului, rambursarea se face la cererea clientului, pe baza biletelor fizice, în timpul programului de funcţionare, dar nu mai târziu de finalul lunii în care a fost achiziționat biletul;


13. Pentru biletele achiziționate online, contravaloarea acestora va fi restituită direct în contul din care s-a făcut plata, iar clienții vor fi informați printr-un e-mail expediat de prestator.


14. Programul de spectacole poate face obiectul unor modificări, se recomandă verificarea prealabilă a reţelelor sociale ale teatrului (pagina de Facebook şi Instagram).


15. Pentru reclamaţii sau sugestii legate de experiența dumneavoastră la teatru, vă rugăm să folosiți adresa de e-mail gintalatina@gmail.com.


16. În cazul în care este nevoie de asistenţă specială pentru intrarea în sala de spectacol, vă rugăm să anunțați cu cel puțin o zi înainte de începerea evenimentului la telefon 022 232154 (casa de bilete).


17. Prin participarea la spectacolele şi evenimentele IP CCA Ginta Latină, spectatorii se obligă să respecte prezentul regulament, pe tot parcursul prezenţei în spațiile teatrului. În caz de nerespectare a acestor reguli, teatrul îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor sau excluderea acestora de la evenimentele desfăşurate în sălile şi spaţiile teatrului, fără a avea obligaţia de a restitui contravaloarea biletului.


18. IP CCA Ginta Latină este singurul producător, titular al drepturilor de autor şi drepturilor conexe din spectacole şi ale spectacolelor prezentate, prin urmare îşi rezervă dreptul de a-şi apăra interesele prin toate mijloacele prevăzute de lege.

© 2023 TFN.md - Teatrul Fără Nume. Toate drepturile rezervate.